Financování

Kalendář financování
  • Rezervační poplatek se splatností do 2 dnů od podpisu rezervační smlouvy, přičemž rezervační poplatek je nevratný.
  • 1. zálohová platba na kupní cenu je splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, přičemž tato zálohová platba bude snížena o uhrazený rezervační poplatek.
  • 2. zálohová platba na kupní cenu je splatná do 30 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
  • 3. zálohová platba na kupní cenu je splatná do 14 dnů od sdělení prodávajícího o dokončení hrubé stavby (základy a základová deska, obvodové nosné zdivo, stropy, konstrukce krovu včetně střešní krytiny).
  • 4. zálohová platba na kupní cenu je splatná do 14 dnů od sdělení prodávajícího o dokončení etapy (vnitřní příčky, ocelové zárubně, plastová okna).
  • 5. zálohová platba na kupní cenu je splatná do 14 dnů od sdělení prodávajícího o dokončení etapy (vnitřní instalace, vnitřní omítky, osazení vchodových dveří, betonáž podlah).
  • Konečná platba na kupní cenu je splatná před podpisem Kupní smlouvy.
Přehled výše jednotlivých zálohových plateb

Procento ceny

Rezervační poplatek

1.záloha

2.záloha

3.záloha

4.záloha

5.záloha

Konečná platba

100%

50 000 Kč

20%

20%

20%

20%

10%

10%

Přehled procentního zvýhodnění

Procentní zvýhodnění je možno stanovit zákazníkem pro jednotlivé stavební etapy ve vazbě na výši jednotlivých zálohových plateb. Z následující tabulky je patrno zvýhodnění s vyšší finanční účasti zákazníka v počátečních etapách výstavby. Pro zákazníky s možností nižší finanční účasti v počátečních etapách výstavby dochází k mírnému nárůstu procenta ceny.

Procento ceny

Rezervační poplatek

1.záloha

2.záloha

3.záloha

4.záloha

5.záloha

Konečná platba

97%

50 000 Kč

20%

80%

0%

0%

0%

0%

98%

50 000 Kč

20%

60%

5%

5%

5%

5%

99%

50 000 Kč

20%

40%

10%

10%

10%

10%

Použití procentního zvýhodnění je možné uplatnit pouze před zahájením stavby.

Procento ceny

Rezervační poplatek

1.záloha

2.záloha

3.záloha

4.záloha

5.záloha

Konečná platba

102%

50 000 Kč

10%

10%

20%

30%

20%

10%

104%

50 000 Kč

10%

10%

10%

20%

30%

20%

106%

50 000 Kč

10%

10%

10%

10%

30%

30%

108%

50 000 Kč

10%

10%

0%

0%

0%

80%