Energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy

Rodinné domy v lokalitě Chrudim jsou stavěny v energetické třídě B, tedy kategorie Energeticky úsporný dům.

 

Co tyto informace znamenají, jde především o zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky celého domu:

  • obvodové stěny domu zatepleny 120 mm silnou izolací
  • podlaha v rodinném domu zateplena 80 mm silnou izolací
  • střecha domu bude zateplena foukanou izolací o síle 240 mm
  • izolační dvojsklo v okenních rámech a vchodových dveřích s hodnotou součinitele prostupu tepla U=1,1 W/(m2K)

Co je průkaz energetické náročnosti budovy? Jedná se hodnotící dokument, který posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

Proč průkaz energetické náročnosti budovy? Důvodem je snižování energetické náročnosti budov a emisí CO2. Sektor budov se na spotřebě primárních energetických zdrojů podílí nemalým procentem a proto je kladen důraz na snižování tohoto podílu. Jako prostředek k dosažení těchto cílů je hodnocení staveb z pohledu potřeby energie a stanovení požadavku na ně. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost objektu je také přímo spojena s provozními náklady a tak tento průkaz, resp. energetická náročnost objektu bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Jaké informace získáme z průkazu ENB? Vlastník budovy získá dokument o hodnocení budovy. Forma průkazu je dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. Většinou každého pak zajímá jeho výsledná část, což nazveme grafickým vyjádřením energetické náročnosti budovy. Nalezneme zde stupnici energetické náročnosti objektu A až G a ukazatel, do jaké třídy ve stupnici hodnocený objekt spadá. Minimální požadavek na novou a rekonstruovanou budovu je stanoven horní hranici třídy C. To znamená, že každý nový projekt budovy nebo nová a nově rekonstruovaná budova musí spadat maximálně do třídy C. Výjimku tvoří různé speciální budovy, popř. provozy nebo např. památkově chráněné objekty. Dole pod grafickou stupnicí najdeme i podíl potřeby energie na celkové potřebě energie pro jednotlivé místa spotřeby (vytápění, ohřev teplé vody, VZT a klimatizace, umělé osvětlení). Každý průkaz je označen datem vydání a datem maximální platnosti, která je stanovena na 10 let. Průkaz potvrzuje osoba autorizovaná pro vystavování těchto průkazů (přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).